بنر آموزشگاه ره‌جویان مخصوص موبایل
بنر آموزشگاه ره جویان
ما 5 دوره برای شما پیدا کردیم

پودمان کامل گرافیک

81 ساعت
همه سطح‌ها

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید! …

دوره InDesign

18 ساعت
همه سطح‌ها

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید! …

دوره Illustretor

18 ساعت
همه سطح‌ها

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید! …

آنچه یاد خواهید گرفت
آمادگی هنرجویان برای حضور در بازار کار
تعریف پروژه گرافیکی برای ارائه به کارفرما یا مشتری
یادگیری کامل یک برنامه Vector به عنوان نیاز اساسی یک طراح گرافیک

دوره Corel Draw

15 ساعت
همه سطح‌ها

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید! …

دوره فتوشاپ

30 ساعت
همه سطح‌ها

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید! …